Få din PIN-kod så att du kan starta en telefonkonferens direkt.

Cookies

Vi använder även cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet när du använder en webbplats. I den här textfilen sparas information. Webbplatsen känner sedan igen den här informationen vid framtida besök. Vi använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och även för att underlätta användningen av vår webbplats. Cookies används även för att inte för mycket av samma information ska visas för dig på webbplatsen. Dessa cookies är inte länkade till en profil om dig. Vi använder oss av olika sorters cookies:

 

Funktionella cookies
Funktionella cookies är nödvändiga. Utan dessa cookies skulle webbplatsen inte fungera. De hjälper oss också att redigera och uppdatera vår webbplats.

Analytiska cookies
Analytiska cookies används endast för att förbättra vår webbplats, till exempel för att övervaka antalet besökare. Cookies används också för att mäta vilka webbsidor som besöks ofta och hur länge besökare stannar på webbplatsen. Dessa data är helt anonyma.

Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem eller tills de upphör att gälla. Du kan inaktivera cookies i webbläsaren, men observera att det kan leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls.

 

Om du inte vill att cookies ska lagras på enheten kan du ta bort dem manuellt. Om du inte vill att vår webbplats ska placera några cookies överhuvudtaget på enheten kan du blockera dem automatiskt via din webbläsare:

 

Datasäkerhet och lagring
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat offentliggörande och obehörig modifiering av dina uppgifter. Men trots stora ansträngningar kan vi inte garantera skydd mot alla hot.

 

Vi meddelar dig dock så snart som möjligt om överträdelser i säkerheten för dina data och om det utgör en stor risk för dina rättigheter och friheter. Om du misstänker att dina data inte är tillräckligt skyddade eller om det finns indikationer på felaktig användning kontaktar du oss på privacy@telecom360.com.

 

Vi behåller inte data längre än nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy. Det innebär att vi behåller data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten. Telefonnummer behålls i 30 dagar för att kunna svara på eventuella frågor. Telefonnummer anonymiseras efter 30 dagar. Vi behöver en adress dit vi kan skicka lösenord till konferenssamtal. Adressen tas bort 30 dagar efter att lösenordet har skickats. Ett undantag till ovan nämnda villkor är de uppgifter som vi måste behålla under en längre tid enligt lag.

 

Webbplatser för tredje part
Denna policy gäller inte för webbplatser för tredje part som är kopplade till vår webbplats via länkar.

 

Minderåriga
Vår webbplats och/eller tjänst är inte avsedd att samla in information om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år utan godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är över 16 år eller inte. Därför rekommenderar vi föräldrar att vara uppmärksamma på sina barns internetaktiviteter för att förhindra att vi samlar in data om barn utan föräldrarnas samtycke. Om du är säker på att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan föregående samtycke kontaktar du oss på privacy@telecom360.com, så att vi kan ta bort uppgifterna.

Åtkomst, korrigering, radering av data eller begränsning av behandling
Du kan kontakta oss på privacy@telecom360.com vid begäran om åtkomst till personuppgifter, korrigerande eller radering av personuppgifter, invändningar mot (ytterligare) behandling av personuppgifter eller om du vill att vi ska överföra personuppgifter till en annan organisation. Du kan även kontakta oss på privacy@telecom360.com för alla övriga frågor.

 

Nederländska dataskyddsmyndigheten
Vi hjälper gärna till om du har frågor eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. Om vi inte kan nå en överenskommelse har du också rätt att under dataskyddslagstiftningen lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. I detta syfte kan du kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Ändringar av denna integritetspolicy
Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.