Få din PIN-kod så att du kan starta en telefonkonferens direkt.

Integritetspolicy Tulp Solutions B.V.

publicerad den: 05 July, 2023
uppdaterad den: 05 July, 2023

Tulp Solutions B.V. (Tulp Solutions) sätter stort värde på integriteten hos sina kunder och besökare på webbplatsen. I denna integritetspolicy kan du läsa om hur vi använder dina personuppgifter.
Vi förklarar även vilka personuppgifter som vi behandlar och i vilket syfte. Läs noggrant igenom policyn.

Allmänt

I princip behandlas dina personuppgifter endast om du använder våra tjänster eller om du själv har tillhandahållit uppgifterna till oss. Du kan i princip använda vår webbplats www.tulpsolutions.com utan att vi behandlar dina personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer vi tillämpliga lagstadgade krav, inklusive GDPR (den allmänna dataskyddsförordningen).

Personuppgifter

Beroende på vilka tjänster och funktioner du använder, behandlar vi följande personuppgifter (vid behov):
Namn/företagsnamn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Bankkontonummer
Kreditkortsuppgifter

Syften

Vi behandlar ovanstående personuppgifter för ett eller flera av följande syften:
tillhandahålla och/eller förbättra våra tjänster;
sköta register och bokföring:
använda alla funktioner och tjänster på webbplatser och/eller förbättra dem;
hantera klagomål och/eller reaktion;
mäta och analysera effektiviteten hos marknadsföringskampanjer;
tillhandahålla mer specifik information om, till exempel, senaste utveckling, produkter och tjänster (med hjälp av vårt digitala nyhetsbrev);
hantera information som efterfrågas eller kontaktförfrågningar;
skicka lösenord till konferenssamtal;
hantera jobbansökningar.

Dina personuppgifter kommer inte att användas i andra syften än för vilka du har tillhandahållit dem till oss, såvida vi inte har tagit emot föregående skriftligt samtycke och/eller det på annat sätt är obligatoriskt eller tillåtet enligt lag och/eller kvalitetsbestämmelser.

Rättslig grund

Personuppgifter behandlas enligt en av följande rättsliga grunder:
den registrerade personens samtycke;
slutförande och genomförande av ett avtal;
efterlevnad av lagstadgad skyldighet;
främjande av legitima intressen för Tulp Solutions.

Om dina personuppgifter behandlas utifrån ditt samtycke har du alltid rätt att ta tillbaka samtycket.

Utlämnande till tredje part

Vi lämnar endast ut tillhandahållna uppgifter till tredje part om det är nödvändigt för leverans av beställda produkter och/eller tillhandahållande av begärda tjänster och/eller det på något sätt bidrar till att vi ska kunna tillhandahålla tjänster.

Vi lämnar inte ut tillhandahållna uppgifter till någon annan part, såvida det inte krävs enligt lag. Vi tillhandahåller inga personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”).

Klickbeteende och besöksdata

Tulp Solutions använder Google Analytics för att analysera hur besökare använder vår webbplats. Det gör det möjligt för oss att förbättra användarvänligheten på webbplatsen. Vid genomförande av detta respekterar vi alltid allas integritet. När du besöker vår webbplats anonymiseras dina uppgifter. Det innebär att vi inte känner igen dig som person.

Cookies

Vi använder även cookies på vår webbplats. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet när du använder en webbplats. I den här textfilen sparas information. Webbplatsen känner sedan igen den här informationen vid framtida besök. Vi använder cookies för att komma ihåg dina inställningar och även för att underlätta användningen av vår webbplats. Cookies används även för att inte för mycket av samma information ska visas för dig på webbplatsen. Dessa cookies är inte länkade till en profil om dig.
Vi använder oss av olika sorters cookies:
Funktionella cookies
Funktionella cookies är nödvändiga. Utan dessa cookies skulle webbplatsen inte fungera. De hjälper oss också att redigera och uppdatera vår webbplats.
Analytiska cookies
Analytiska cookies används endast för att förbättra vår webbplats, till exempel för att övervaka antalet besökare. Cookies används också för att mäta vilka webbsidor som besöks ofta och hur länge besökare stannar på webbplatsen. Dessa data är helt anonyma.
Cookies finns kvar på din enhet tills du tar bort dem eller tills de upphör att gälla. Du kan inaktivera cookies i webbläsaren, men observera att det kan leda till att webbplatsen inte fungerar korrekt eller inte alls.
Om du inte vill att cookies ska lagras på enheten kan du ta bort dem manuellt. Om du inte vill att vår webbplats ska placera några cookies överhuvudtaget på enheten kan du blockera dem automatiskt via din webbläsare:

Datasäkerhet och lagring

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskat offentliggörande och obehörig modifiering av dina uppgifter. Men trots stora ansträngningar kan vi inte garantera skydd mot alla hot.

Vi meddelar dig dock så snart som möjligt om överträdelser i säkerheten för dina data och om det utgör en stor risk för dina rättigheter och friheter. Om du misstänker att dina data inte är tillräckligt skyddade eller om det finns indikationer på felaktig användning kontaktar du oss på info@tulpsolutions.com.

Vi behåller inte data längre än nödvändigt för de syften som beskrivs i denna policy. Det innebär att vi behåller data så länge det är nödvändigt för att tillhandahålla den begärda tjänsten. Telefonnummer behålls i 30 dagar för att kunna svara på eventuella frågor. Telefonnummer anonymiseras efter 30 dagar. Vi behöver en adress dit vi kan skicka lösenord till konferenssamtal. Adressen tas bort 30 dagar efter att lösenordet har skickats. Ett undantag till ovan nämnda villkor är de uppgifter som vi måste behålla under en längre tid enligt lag.

Webbplatser för tredje part

Denna policy gäller inte för webbplatser för tredje part som är kopplade till vår webbplats via länkar.

Minderåriga

Vår webbplats och/eller tjänst är inte avsedd att samla in information om webbplatsbesökare som är yngre än 16 år utan godkännande från föräldrar eller vårdnadshavare. Vi kan dock inte kontrollera om en besökare är över 16 år eller inte. Därför rekommenderar vi föräldrar att vara uppmärksamma på sina barns internetaktiviteter för att förhindra att vi samlar in data om barn utan föräldrarnas samtycke. Om du är säker på att vi har samlat in personuppgifter om en minderårig utan föregående samtycke kontaktar du oss på info@tulpsolutions.com, så att vi kan ta bort uppgifterna.

Åtkomst, korrigering, radering av data eller begränsning av behandling

Du kan kontakta oss på info@tulpsolutions.com vid begäran om åtkomst till personuppgifter, korrigerande eller radering av personuppgifter, invändningar mot (ytterligare) behandling av personuppgifter eller om du vill att vi ska överföra personuppgifter till en annan organisation. Du kan även kontakta oss på info@tulpsolutions.com för alla övriga frågor.

Nederländska dataskyddsmyndigheten

Vi hjälper gärna till om du har frågor eller klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter. Om vi inte kan nå en överenskommelse har du också rätt att under dataskyddslagstiftningen lämna in ett klagomål till den nederländska dataskyddsmyndigheten. I detta syfte kan du kontakta den nederländska dataskyddsmyndigheten .

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan emellanåt komma att ändra denna integritetspolicy. Alla ändringar publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för att hålla dig informerad om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter.